Dans.se

Logga in
Select language
Start Hjälp

Hämta individer

Använd users för att hämta informatiom om en eller flera individer.

Identifierning kan även ske genom endast kortnummer inom organisationen. Kortnummer kan med fördel läsas via exempelvis en streckkodsläsare. Som kortnummer kan även personnumret anges eftersom streckkoden på exempelvis vanliga körkort innehåller personnumret.

Exempel på begäran av XML-fil

https://dans.se/xml/?type=users&org=ma&pw=&name=Kalle+Testperson&email=kalle.anka%40cogwork.se

Parametrar vid begäran av individer (users) via API

Parameter Kommentar
type* Alltid users
org* Organisationens id eller kod
pw* Organisationens lösenord (se organisationsinställningarna)

*) Obligatoriska parametrar


Valbara datafält som vanligtvis kan inkluderas i svaret eller exportfilen

Fältnamn Standard Fältkod Kommentar
Basic info ? Basic person data
Separated Names ? separatedNames
Gender Ja gender
Age Ja age
Date of Birth Nej dateOfBirth
Address and contact data ? Address and contact data
Street address Nej streetaddr
Postal number Nej zipcode Postal number or zip code
City Ja cityName
Country Nej country
E-mail Nej email
E-mail (separated) Nej emailSeparated
Email Status Nej emailStatus
Telephone, all Ja telephoneAll
Mobile Nej telephonemobile
Telephone home Nej telephonehome Home telephone number
Telephone work Nej telephonework
Social Media Accounts Ja socialMediaAccounts
User account and privileges ? User account info
User name Nej username
User priv Nej userPriv
Group Memberships Nej userGroupMships
Limit e-mail Nej limitEmail
Limit mail Nej limitTmail To what extent the user wishes to receive traditional mail
Visibility Nej visibility
Membership ? Membership data
Is member Ja mship
Presentation and notes ? Presentation and comments
Internal comment Nej connComment
Shared comment Nej admincomment
Public presentation Nej personComment
Database references and data exchange ? Database references and data exchange
U-number Nej personId
User BarCode String Nej userBarCodeString
User BarCode Image Nej userBarCodeImage
Aggregations Nej aggregations
Row Nej rowNumber Row number in current listing
Hide Empty Columns Ja hideEmptyColumns

För att exempelvis inkludera fält 1 och exkludera fält 2 skickar ni i anropet med show[Fältkod 1]=1;show[Fältkod 2]=0


Sökkriterier. Flera kan användas samtidigt

Parameter Värden Kommentar
name   Individens namn eller delar av namn
email   Individens e-post. Behöver inte vara den primära
group Gruppens e-postadress Endast medlemmar i gruppen med angiven e-postadress
cardNumber   Kortnummer utställt på individen
keyCardRef Textsträng Endast individer som tilldelats angivet nyckelkortsnummer
minMshipDate YYYY-MM-DD Endast individer som varit registrerade som medlem någon gång efter detta datum
maxMshipDate YYYY-MM-DD Endast individer som varit registrerade som medlem någon gång innan detta datum
© Dans.se 2019-10-18 E-post info@dans.se