Dans.se

Logga in
Select language
Start Hjälp

Efterfråga status för XML-API:et

Exempel på anrop:

/xml/?type=status&org=ma&pw=

Om ni endast behöver veta om servern är uppe och kan svara på anrop

Behöver ni bara få ett ok att servern är uppe så är XML-anropet onödigt långsamt och resurskrävande. Använd då istället url:en här under som returnerar en statisk icke-validerande html-sida som endast innehåller texten "Ok".

https://swingweb.se/ping/

© Dans.se 2019-10-22 E-post info@dans.se