Dans.se

Logga in
Select language
Start Hjälp

Signering av inkomna tävlingsanmälningar

Preliminära anmälningar

När en anmälan skapas i Dans.se av tävlingsansvariga eller av de tävlande själva så är den inledningsvis endast preliminär. En preliminär anmälan innebär att de tävlande meddelat att de önskar tävla men att tävlingsansvariga vid klubben eller dansskolan ännu inte signerat anmälan. Först när tävlingsansvariga signerat anmälan är den fullgjord och giltig.

Signera tävlingsanmälningar

Tävlingsanmälningar signeras från sidan Start > Tävling > Anmälningar. Markera i vänsterkanten de anmälningar ni vill signera, gå till slutet av listan, välj "Med markerade: Anmäl från klubb/skola" och klicka på "Verkställ".

Om det finns tävlingsanmälningar som väntar på att signeras så ser ni direkt på startsidan ett meddelande med länk till sidan där ni kan signera dem.

Om ni aktiverar bevakningsmeddelanden så får ni som är tävlingsansvariga vid klubben/dansskolan även e-post till er så snart det finns anmälningar att signera.

Efteranmälningsavgift påförs normalt om anmälan signeras efter att anmälningstiden gått ut

Om en tävlingsanmälan signeras först efter att sista anmälningsdatum för klubben/dansskolan passerat så påförs en efteranmälningsavgift. Det är alltså endast när klubben/dansskolan signerar anmälan som avgör om det blir en efteranmälningsavgift eller inte. När dansarna gjort eventuella inbetalningar påverkar inte på något sätt startavgiften.

Hur ni undviker onödiga efteranmälningsavgifter

Om ni t ex har en grupp som anmält sig och alla utom en i gruppen har betalt strax innan anmälningstiden för klubben/dansskolan går ut så har ni flera alternativ till ert förfogande för att slippa efteranmälningsavgift.

  1. Markera först att de som inte betalt inte heller skall medverka på den enskilda tävlingen och signera därefter anmälan. Ni kan även signera anmälan först och senare plocka bort de dansare som inte betalt och därför inte skall få starta.
  2. Lägg anmälan i papperskorgen. Anmälan kommer fortfarande att synas men överstruken och utan avgift. Det kan vara möjligt att ta tillbaka anmälan igen efter att anmälningstiden gått ut men då till efteranmälningsavgift.
  3. Signera tävlingsanmälan trots att alla inte betalt. Observera att klubben/dansskolan ytterst är ansvarig för att anmälningar de signerat också betalas varför signering av obetalda anmälningar kan medföra att klubben/dansskolan måste betala anmälningsavgiften.

Låt inte sista betaldatum passera utan åtgärd

Innan sista anmälninsdatum för klubben/dansskolan bör alla anmälningar som registrerats i tid antingen signeras eller tas bort. Normalt stänger anmälan för tävlande en vecka innan de måste signeras varför ni oftast har en vecka på er att göra detta.

Om ni väntar med att signera anmälan till efter att sista datum för anmälan passerat för klubb/skola så påförs enligt ovan en efteranmälningsavgift för alla i paret/gruppen, inklusive dem som betalat alla sina avgifter i god tid. Detta bör undvikas eftersom de dansare som gjort rätt för sig kan bli upprörda över efteranmälningsavgiften.

Endast riktiga efteranmälningar bör signeras efter det att anmälningstiden för klubben/dansskolan gått ut. Med riktiga efteranmälningar avses anmälningar som inkommit muntligen, via mejl eller på annat sätt direkt till klubben/dansskolan efter det att anmälan för dansarna har stängt.

© Dans.se 2019-08-22 E-post info@dans.se