Dans.se

Logga in
Select language
Start Hjälp

Att komma igång med tävlingsmodulen

Eftersom vi importerat Danssportförbundets hela licensdatabas och en stor mängd resultatlistor finns redan uppgifter om klubbarnas alla aktiva tävlingsdansare tillgängliga i Dans.se. Det som fortfarande kan saknas är de senast ansökta/beviljade licenserna Danssportförbundet när detta skrivs ännu inte arbetar direkt i Dans.se.

Resultat från alla reguljära BRR-tävlingar importeras löpande till Dans.se, vanligtvis några dagar efter genomförd tävling. De importerade resultaten ligger sedan till grund för beräkning av klassförändringar, rankinglistor, licenskrav mm. Dessa uppgifter behöver därför inte längre underhållas av klubbarna själva.

Tilldela behörigheter och roller

Lägga till en eller flera lokalt ansvariga

Innan organisationen kan börja använda Dans.se måste minst en individ läggas in som lokalt ansvarig för organisationen och få en personlig inloggningsnyckel skickad till sig. Om det inte tidigare finns någon individ upplagd som lokalt ansvarig så kan detta endast göras av den centrala system-supporten. Likaså om den som står som lokalt ansvarig har lämnat organisationen och inte längre finns tillgänglig. Supporten når ni enklast via e-post till info@dans.se.

Om det sedan tidigare finns en individ upplagd som lokalt ansvarig så kan denna själv lägga till ytterligare individer med samma behörighet. Den kan därefter även permanent sänka eller ta bort sin egen behörighet. Observa ordningsföljden om ni behöver ändra vem/vilka som är lokalt ansvariga inom organisationen.

Bjuda in ytterligare funktionärer med lägre behörighet

Den individ som är lokalt ansvarig kan sedan dela ut lämpliga behörigheter till andra funktionärer inom föreningen och mejla ut personliga inloggningsnycklar till dem. De som är huvudansvariga för klubbens tävlingsverksamhet bör minst tilldelas behörighetsnivån "personal/funktionär". Mer information om olika behörighetsnivåer hittar ni handelningen om Roller och synlighet

Skapa gruppen "Tävlingsansvariga" och lägg till ägare och medlemmar i gruppen

Vilka som är behöriga att arbeta i tävlingsmodulen och vem som står som kontaktperson för klubben i samband med tävlingsanmälningar från klubben styrs bland annat av vilka som är medlemmar i och vem som är uppsatt som ansvarig inom gruppen "Tävlingsansvariga". Finns inte gruppen inom föreningen måste den skapas. Översikt och administration av grupper hittar ni under admin-fliken.

Admin > Adressbok > Grupper (inloggning krävs)

Hur använder föreningen modulen?

Det finns flera olika sätt att registrera anmälningar i tävlingsmodulen. Det är i princip fullt möjligt att föreningen under kortare eller längre tid fortsätter att ta in anmälningar på samma sätt som tidigare och att några tävlingsansvariga i föreningen sedan själva knappar in alla anmälningarna in i Dans.se. Efter övergången till Dans.se är detta dock ett onödigt arbete och vi rekommenderar istället den anmälningsrutin som beskriv här nedanför.

Ge enskilda tävlande information och inloggning

Om en tävlande finns inlagd i Dans.se med namn och e-postadress kan han eller hon själv beställa en inloggningsnyckel och därefter välja användarnamn och lösenord i Dans.se. Detta kan ske utan att någon administratör i föreningen behöver göra något.

Ett annat och ofta elegantare alternativ är att använda utskicksmodulen i Dans.se för att mejla ut tillfälliga och personliga inloggningsnycklar till föreningens alla tävlande tillsammans med information om de nya rutinerna. Det finns en färdig brevmall avsedd för just detta ändamål.

De tävlande preliminäranmäler sig själva via Dans.se

Tävlande loggar in på på Dans.se och kan under "Mina sidor > Tävling" kontrollera alla uppgifter som har med sitt tävlande att göra. De kan även skapa nya par/trior och preliminäranmäla sig till kommande tävlingar. Systemet spärrar automatiskt uppenbart ogiltiga anmälningar, t ex är det inte möjligt att anmäla sig till flera klasser i samma gren vis samma tävling. Tävlande kan även radera anmälningar och skapade par/trior så länge anmälan fortfarande är preliminär respektive paret/trion ännu inte har några data kopplade till sig.

Så snart en tävlande preliminäranmält sig syns detta direkt på sidan "Vem tävlar var?", alltså en av de webbsidor som föreningen kan välja att hämta från Dans.se och visa på den egna webbplatsen.

Tävlingsansvarige accepterar och tar ut anmälningsformulär

Via Dans.se kan föreningens administratörer hålla koll på alla anmälningar. Systemet varnar om klasserna eller licenserna inte förefaller korrekta.

Via administrationsgränssnittet i Dans.se kan den tävlingsansvarige i föreningen sedan acceptera en grupp anmälningar och skriva ut färdiga anmälningslistor som skickas eller e-postas till arrangerande förening. Formulären är klara med antal tävlande från egna föreningen, födelsedata, licensnummer, andra klasser herren tävlar i vid dubbelbugg mm.

När status på anmälan övergått till anmäld kan den enskilde tävlande inte längre själv radera eller ändra sin anmälan.
Om ni är nyfikna på att testa tävlingsmodulen inom Dans.se eller bara vill veta mera om den så mejla oss uppgifter om klubbansvariga så återkommer vi till er med nödvändiga uppgifter.

E-post info@dans.se


© Dans.se 2019-10-22 E-post info@dans.se