Dans.se

Logga in
Select language
Start Hjälp

Administrera solodansare, par, trior, grupper mm

Hur ni söker efter befintliga solodansare, par, trior och lag finns beskrivet i handledningen under rubriken "För alla":

Hjälp > Tävling > För alla > Dansare, par, trior & lag

Skapa innan anmälan

Par, trior och grupper måste alltid skapas först innan anmälas till tävlingar kan påbörjas.

Skapa nya par, trior och grupper

Par, trior och grupper kan skapas av en dansare som skall vara medlem, av klubb/skola, av tävlingsarrangörer eller av förbundsansvariga.

Från listan över licensierade dansare

Vill ni skapa lag där alla är licensierade inom den egna klubben/skolan så kan ni utgå från listan över licensierade dansare

Start > Tävling > Licensierade dansare

Där markerar ni de dansare som ni vill lägga till. Sedan går ni längst ned och väljer "Med markerade: Lägg till i nytt/befintligt lag" samt klickar på "Verkställ". Ni har nu skapat ett nytt lag.

Det är inte nödvändigt att alla dansare visas samtidigt i listan utan ni kan först lägga till någon eller några i laget, göra en ny sökning bland licensierade dansare och sedan lägga till fler dansare i det påbörjade laget.

Från tävlingsöversikten av en enskild dansare

Ni kan också utgå från en av dansarna som skall tillhöra laget. Plocka då upp den enskilda individens tävlingsöversikt och välj "Lägg till nytt lag".

Från "Mina tävlingssidor" av enskilda dansare

Dansare som skall ingå i en grupp kan själva skapa gruppen från "Mina tävlingssidor".

Vem får redigera par, trior och grupper?

Par och trior

Vilka som tillhör ett visst par eller en trio kan aldrig ändras. Det går inte heller att välja namn på par/trior.

Grupper och andra lag med potentiellt fyra eller fler medlemmar

Om laget som mest kan innehålla fyra eller fler medlemmar så är det bara ansvariga vid klubb/skola eller förbundsfunktionärer som kan redigera laget efter att laget skapats.

Motivet är att det inom grupper kan finnas oenighet om nya medlemmar, gruppens namn och annat varför detta överlåts till klubben/skolan att besluta om.

Däremot är det otympligt om skolan alltid först måste gå in och skapa gruppen innan gruppen kan anmälas till sin första tävling varför dansarna själv har möjlighet att addera nya grupper. Klubben/skolan skall i vilket fall godkänna anmälan och har därför ändå koll på den nya gruppens medlemssammansättning mm.

Byte av medlemmar i befintliga lag, grupper, fomrationer mm

Avföra en befintlig dansare

Gå in på laget, klicka på redigera-symbolen längst till höger på medlemmen som skall tas bort, välj sedan lämpligt slutdatum bland de redigerbara fälten som visas och spara.

Tillföra en ny dansare

Gå in på laget, klicka "Ny medlem", sök upp den nya dansaren, välj sedan lämpligt startdatum och spara.

Lägga till en dansare på endast en tävling

Gå in på laget, klicka "Ny medlem", sök upp den nya dansaren, sätt start- och slutdatum till tävlingens första respektive sista tävlingsdag och spara.

Markera att en dansare inte skall starta på en enskild tävling

Gå in på dansarens tävlingsöversikt och leta på anmälan i listan över kommande anmälningar. Bocka ur rutan längst till höger på anmälan och välj "Spara deltagande".

© Dans.se 2019-10-22 E-post info@dans.se