Dans.se

Logga in
Select language
Start Hjälp

Exportera verifikat till andra ekonomiprogram

Flertalet svenska bokföringsprogram stödjer import av verifikat skapade i andra program via SIE4-filer. SIE4-filer är en standard som bland annat kan innehålla information om en samling verifikat, inklusive alla enskilda transaktioner i verifikaten.

Innan export av verifikat till SIE4-filer

Alla verifikat som inkluderas i SIE4-filen måste enligt SIE4-standarden vara nummersatta. Om ni inte låtit systemet automatiskt numrera alla nya verifikat kan ni göra det klump från verifikatlistan. Ni kan explicit säga åt systemet att numrera verifikaten eller så kan ni markera de verifikat ni vill tilldela nummer på och välja "Med markerade: Tilldela nummer". Alternativt kan ni på liknande sätt välja att höja statusen från preliminär till öppen eller låst eftersom verifikaten då automatiskt tilldelas nästa löpnummer.

Det spelar ingen roll i vilken ordning ni sorterat verifikatlistan då ni låter systemet tilldela dem nummer. De kommer alltid att numreras i första hand efter verifikationsdatum och i andra hand efter registreringsordning. Olika verifikatserier numreras separat och det första verifikatet i varje nytt räkenskapsår ges verifikatnummer 1.

Urval och export

Export till SIE4-fil sker från verifikatlistan. Via de vanliga filervillkoren begränsar ni exempelvis urvalet av verifikat till en viss månad där bokföringsunderlaget i systemet är klart och kontrollerat.

När urvalet är klart så klicka i verktygsmenyn på "Exportera till SIE4-fil". Ni behöver inte markera några verifikat och det spelar ingen roll hur om alla hittade verifikat visas samtidigt i tabellen eller inte. Alla verifikat som ingår i urvalet kommer att exporteras.

© Dans.se 2019-10-22 E-post info@dans.se