Dans.se

Logga in
Select language
Start Hjälp

Bilder och ikoner

Lista över vilka ikoner som finns tillgängliga för våra webbsidoricon

Word document

icon

Word template

icon

PDF document

icon

Illustrator document

icon

Copy

icon

Edit

icon

New

icon

Tools

icon

Login

icon

Search

icon

Delete

icon

Wiev details

icon

Print

icon

Warning

icon

Info

icon

Excel document

Siffror, 16x16 pixlar, cirka 150 Byte per bild

icon icon icon icon
icon      

Siffror, 16x16 pixlar, cirka 350 Byte per bild (onmouseover?)

icon icon icon icon
icon      

Siffror, 16x16 pixlar, cirka 150 Byte per bild

icon icon icon icon
icon icon icon icon
icon icon    

Siffror, 48x48 pixlar, cirka 350 Byte per bild

icon icon icon icon
icon      

Siffror, 68x68 pixlar, cirka 400 Byte per bild

icon icon icon icon
icon icon icon icon
icon icon    

Data

Ikon Filnamn Titel
transparent.png
attending-no.png Frånvarat
attending-yes.png Närvarat
availabilityGood.png God platstillgång
checkboxes.png Avprickningslista
availabilityOk.png Platstillgång ok
availabilityLimited.png Fåtal platser kvar
availabilityFull.png Inga platser kvar
availabilityHidden.png Plastillgång visas inte
bankgirot.png Visa bankgiroinbetalning
bankgirot.disabled.png Koppling till bankgiroinbetalning saknas
card_payment.png Kortbetalning
calculation.png Beräkning
chain.png Länk
datafield.png Datafält
group.gif Startlista
license_16x16.gif Tävlingsinfo
group.gif Resultatlista
group.gif Adressbok
copy.png Duplicera
edit.gif Redigera
editDisabled.png Redigering ej tillåten
edit_person.gif Redigera individ
email.gif E-post
group.gif Anmälningar
execute.png Kör
export.png Exportera data
facebook.png Facebook
cancel.png Misslyckades
filter.png Filtrera
googlemaps.png Visa i Google Maps
googleplus.png Visa i Google Plus
groupmail.gif E-postadress som når hela gruppen
vcs.gif Hämta till din egen kalender, t ex Google Kalender eller MS Outlook
img.gif Bild
goto.png Importera data
key.disabled.png
list.gif Visa lista
login.png Logga in
plus.gif Maximera
mailman.png Mailman
merge.png Smält samman
minus.gif Minimera
message_log.png Meddelandelogg
new.gif Lägg till
new_window.png Öppna i nytt fönster
open_file.gif Öppna
plain_text.png Oformaterad text
star.png Primär
print.gif Skriv ut
reset.png Återställ
save.png Spara
scheme.png Schema
edit_schedule.png Schema och närvaroregistrering
security.png Säkerhet
session.png Session
sort.png Sortera
star.png Primär
star-silver.png Primär
stat.gif Statistik
subtree.gif Anslutna organisationer
subtree_disabled.gif Inga anslutna organisatoner tillgängliga
ok.gif Lyckades
swish.png Swish
coins.png Visa bokföringstransaktioner
coins.disabled.png Inga bokföringstransaktioner hittade
trash.png Radera
trash_add.png Släng i papperskorg
trash_delete.png Radera permanent
trash_disabled.png Radering inte tillgängligt
navigate_back.png Återta från papperskorg
none.png ?
warning.gif Varning
warning_minor.gif Varning
warning_major.gif Varning
website.png Visa webbplats
webmail.png Webbmejl
preview.gif Granska
write_message.png Skriv och skicka ett enskilt meddelande
viewings.png Registrerade visningar
withdraw.png Ta tillbaka
xml.png Visa XML
link.png
© Dans.se 2019-10-22 E-post info@dans.se

Information för utveckling och felsökning

Ett problem har inträffat

Invalid format for parameter 'propertyArr'

En felrapport har sparats för granskning av supporten. Om problemet hindrar er från att slutföra det ni behöver göra är ni välkomna att mejla oss.

info@dans.se